programy dla brokerów ubezpieczeniowych

KRAB

System automatyzacji pracy dla brokerów ubezpieczeniowych. Ma charakter kompleksowy i z założenia obecny jest na każdym etapie funkcjonowania firmy. Jest wykorzystywany w pracy przez wszystkie działy - począwszy od sekretariatu, poprzez działy obsługujące klientów w zakresie zawierania ubezpieczeń i likwidacji szkód, księgowość, a skończywszy na dyrekcji i zarządzie firmy. Z systemy korzystają również klienci biur brokerskich, w zakresie monitorowania swoich polis oraz procesów likwidacji szkód.

Poprzedni slajd
Następny slajd
1/14
system dostępny przez internet

Charakterystyka systemu:

 • Centralna baza danych, magazynująca wszelkie informacje, jakie pojawiają się w toku obsługi klienta przez biuro brokerskie.
 • Dzienniki zdarzeń, w których system zapamiętuje wszelkie czynności wykonywane przez użytkowników.
 • Dostęp do systemu z każdego (autoryzowanego) miejsca w sieci Internet, poprzez interfejs przeglądarki internetowej.
 • Integracja z serwerem poczty e-mail, dzięki czemu przechodzące przez serwer pocztowy wiadomości, są automatycznie przechwytywane i dekretowane do teczki właściwego klienta, na podstawie przeprowadzanej przez system analizy ich treści.
 • Integracja z serwerem faksów sprawia, że system samoczynnie odbiera faksy i pomaga je dekretować do właściwego kontekstu, a także umożliwia ich wysyłanie poprzez standardowy interfejs użytkownika.
 • Integracja ze skanerami powoduje, że skanowane dokumenty trafiają bezpośrednio do bazy danych.
 • Robot systemowy - "elektroniczny pracownik", którego głównym zadaniem jest kontrola wykonywanej pracy (np. dotrzymywania terminów) oraz powiadamianie użytkowników o zdarzeniach dotyczących ich osoby lub wymagających ich aktywności.
 • Strefa Klienta - możliwość udostępniania klientowi w jednym miejscu wszelkich interesujących go informacji.
 • Moduł poczty wewnętrznej dla użytkowników systemu.
 • Moduł zadań umożliwiający zarządzanie pracą poprzez tworzenie wielowątkowych i wielopoziomowych zadań.
 • Moduł analityczny pozwalający na tworzenie zaawansowanych zestawień, raportów i statystyk.
 • Automatyzacja procesów wystawiania faktur i monitorowania płatności.
 • Monitorowanie terminów.
 • Zaawansowane reguły uprawnień - pracownik widzi tylko te informacje i operuje na tych danych, które znajdują się w zakresie jego kompetencji lub też wynikają z otrzymywanych przez niego zadań.
 • Automatyczna rejestracja szkód, zgłoszonych do likwidacji poprzez dedykowaną klientom stronę internetową.
 • Kompleksowo zautomatyzowany proces wznawiania ubezpieczeń komunikacyjnych - możliwość łatwego udostępnienia klientowi specjalnej, dedykowanej strony WWW, przeznaczonej do aktualizacji danych jego floty pojazdów (danych takich jak: aktualne przebiegi, zakresy ubezpieczenia, wyposażenie dodatkowe, etc.); Automatyczne wysyłanie do Towarzystw Ubezpieczeniowych wniosków o wznowienia ubezpieczeń, na podstawie informacji podanych przez klienta na dedykowanej stronie WWW.
 • Nieograniczone możliwości dalszego rozwoju systemu!


ALTAGO
ul. Strumykowa 2FA
51-522 Wrocław