oprogramowanie internetowe

Jak powstają nasze systemy...

Od lat z sukcesem rozwijamy i promujemy ideę automatyzacji pracy. Dzisiejsze technologie informatyczne dają przedsiębiorstwom olbrzymie możliwości, z których mogą one czerpać znaczne korzyści. Warunkiem osiągnięcia sukcesu jest to, czy potrafi się te technologie wdrożyć i efektywnie wykorzystać.

"Pudełkowe" czy dedykowane?

Istnieje dziś bardzo wiele gotowych (tzw. "pudełkowych") systemów informatycznych, które kuszą mnogością swoich funkcji oraz poziomem skomplikowania. To bardzo efektowne, ale czy efektywne? Czy oprogramowanie, które działa na podstawie pomysłu zrodzonego w głowach informatyków nie wiedzących nic o Państwa firmie, może być efektywne w warunkach, w których funkcjonuje Państwa firma? Czy wdrożenie tego oprogramowania nie spowoduje konieczności modyfikowania i naginania własnych, nieraz latami wypracowywanych procedur, po to tylko, by zmieścić je w ograniczonych ramach, narzuconych przez program? Wreszcie, czy wraz z wdrożeniem "pudełkowego" systemu informatycznego, Wasza firma nie straci tego, co wyróżnia ją spośród innych przedsiębiorstw z branży i stanowi o jej konkurencyjności? Czy nie będzie podobna do dziesiątek, a nieraz i setek innych firm, które korzystają z tego samego programu?

Lata doświadczeń w branży IT, pomogły nam znaleźć odpowiedź na te pytania. Nie wierzymy w oprogramowanie, które wie lepiej od przedsiębiorcy jak powinien wykonywać swoją pracę. Wierzymy w wiedzę, "know-how" naszych Klientów. Pracujemy po to, aby tę wiedzę wdrożyć do środowiska informatycznego, pomóc ją wykorzystać, zoptymalizować oraz ułatwić jej dalsze rozwijanie i udoskonalanie. Wierzymy, że najefektywniejszy system informatyczny to ten, tworzony na miarę konkretnego przedsiębiorstwa.

Jak powstają nasze systemy?

Proces budowy systemu dzielimy na trzy etapy:

  • projektowanie,
  • tworzenie oprogramowania,
  • wdrożenie.

Przygotowanie projektu systemu rozpoczynamy zwykle od kilku spotkań, podczas których poznajemy potrzeby naszego Klienta. Przeprowadzamy "wywiad", starając się dowiedzieć jak najwięcej o działalności Klienta, poznać sposób zorganizowania jego firmy oraz wszelkie procedury pracy, jakie są w niej stosowane. Poznajemy wtedy także oczekiwania naszego Klienta, co do ostatecznego kształtu systemu i tego jakie korzyści powinno przynieść jego wdrożenie. Które procesy zautomatyzować, które usprawnić i które kontrolować. Na podstawie zdobytej w ten sposób wiedzy, w oparciu o nasze doświadczenia i technologie, tworzymy projekt systemu informatycznego, dopasowanego do określonych potrzeb.

Gdy projekt jest gotowy i zaakceptowany, przystępujemy do etapu budowy, tworzymy oprogramowanie dla firmy. Chodzi tu zarówno o interfejs systemu (oprogramowanie internetowe), z którym bezpośrednią styczność mają użytkownicy (poprzez przeglądarkę internetową), jak również o oprogramowanie, działające po stronie serwera, niezależnie od wiedzy użytkowników. Oprogramowanie serwerowe odpowiada za to, by z danych gromadzonych przez system wyciągane były odpowiednie wnioski (metody zaawansowanej analityki i sztucznej inteligencji), za procesy w pełni zautomatyzowane (np. powiadomienia) oraz za integrację urządzeń funkcjonujących w firmie (np. faksów, serwerów pocztowych, central telefonicznych). W trakcie budowy oprogramowania, udostępniamy je on-line i na bieżąco raportujemy postępy w implementacji kolejnych procedur i funkcji. W ten sposób, Klient ma stały nadzór nad procesem powstawania oprogramowania dla swojej firmy i może wpływać na ten proces, poprzez zgłaszanie uwag i pomysłów. Dzięki tej strategii, efekt finalny jest doskonale dopasowany do wymagań Klienta.

Ostatnim etapem prac jest wdrożenie. Jest to proces, na który składa się m.in. instalacja serwera systemu i innych urządzeń, instalacja oprogramowania, a także szkolenie użytkowników, w zakresie obsługi nowego narzędzia pracy.

Dalej: Liczy się efektywność...


ALTAGO
ul. Strumykowa 2FA
51-522 Wrocław