oprogramowanie dla firm

TRIS

System przeznaczony do obsługi ubezpieczeń grupowych. Dedykowany dla brokera ubezpieczeniowego, do obsługi pracowniczych ubezpieczeń grupowych jego klientów, oraz dla brokera/multiagencji, do obsługi ubezpieczeń członków stowarzyszenia ubezpieczonych.

Poprzedni slajd
Następny slajd
1/7
system dostępny przez internet

Charakterystyka systemu:

 • Dostępność programu przez przeglądarkę internetową.
 • Ergonomiczne procedury rejestracji szczegółowych danych dotyczących ubezpieczeń na życie, mieszkań, NNW, dziennego świadczenia szpitalnego, zdrowotnych, OC funkcjonariuszy publicznych, etc.
 • Automatyzacja kontroli płatności składek przez integrację z bankowymi systemami płatności masowych (dotyczy zarówna wpłat indywidualnych, dokonywanych przez osoby ubezpieczone, jak i wpłat zbiorczych, dokonywanych przez firmy, z tytułu ubezpieczeń swoich pracowników).
 • Komunikaty przypominające użytkownikom o terminach związanych z obsługą polis.
 • Elastyczny mechanizm definiowania uprawnień użytkowników.
 • Automatyzacja generowania dokumentów i listów do osób ubezpieczonych.
 • Automatyzacja generowania raportów-rozliczeń polis, wymaganych przez ubezpieczycieli.
 • Budowa i rozliczanie sieci agencyjnej, dystrybuującej ubezpieczenia dostępne w grupach otwartych.
 • Moduł analityczny pozwalający na tworzenie zaawansowanych zestawień i raportów.
 • Wydruki zbiorcze / Korespondencja seryjna / Mailing.
 • Kontrola zaległości w opłacaniu składek.
 • Moduł webservice, umożliwiający klientom przystępowanie do ubezpieczeń on-line, poprzez strony WWW, a także dostęp poprzez stronę WWW, do danych o posiadanych przez nich ubezpieczeniach.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych osobowych, określony przez GIODO.


Poznaj korzyści z wdrożenia systemu TRIS !!!


ALTAGO
ul. Strumykowa 2FA
51-522 Wrocław